Copyright

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder foto’s, teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen, producten en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Paardeniriscopie Annette Timmer (paardeniriscopie.nl) en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van deze site op te slaan, te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Paardeniriscopie Annette Timmer.

Linken

Rechtstreeks linken en verwijzen naar pagina’s van paardeniriscopie.nl op internet is in beginsel toegestaan. Ik stel het op prijs hiervan op de hoogte gesteld te worden gebracht.