Klachtenprocedure Paardeniriscopie Annette Timmer

 

 1. Paardeniriscopie Annette Timmer vindt het belangrijk tevreden studenten te houden. Indien door de student tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de student verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen 14 dagen na levering* schriftelijk in te dienen bij Paardeniriscopie Annette Timmer via info@paardeniriscopie.nl
 2. De ontvangst van de klacht wordt door Paardeniriscopie Annette Timmer binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Paardeniriscopie Annette Timmer
 4. De directie van Paardeniriscopie Annette Timmer zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
 5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de student en Paardeniriscopie Annette Timmer, kan de student zich wenden tot Kien Legal BV, K.P. van der Mandelelaan 74, 3062 MB Rotterdam.

Het oordeel van Kien Legal is bindend.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

 1. Uw naam en adres
  2. Dagtekening
  3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
  4. Datum, tijd en plaats van de levering
  5. De reden waarom u bezwaar maakt
  6. Ondertekening

Algemene uitgangspunten bij klachten:

 • Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.
 • Paardeniriscopie Annette Timmer houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen
 • Paardeniriscopie Annette Timmer neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam en adres en de datum van de melding.
 • Paardeniriscopie Annette Timmer kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
 • U ontvangt van Paardeniriscopie Annette Timmer een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen
 • De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de periode van 2 jaar

bewaard.
* Bijvoorbeeld na afloop van cursusmodule of – dag